• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Sell Dumps,Cvv,Fullz Cc 2019 ( ICQ 234234 ) Bank Login, Paypal

  Discussion in 'Game Giải Trí khác' started by daadaew321a, Dec 8, 2018.

  1. daadaew321a

   daadaew321a New Member

   ---------------------------------------------------MY SERVICES--------------------------------------------------------
   - SELL Credit Card.Dumps Track Pin.Fullz Ssn Dob.Dead Fullz SELL Paypal Account Tranfer .Bank Login Login And Transfer
   - SELL GiftCard.Shipping Online (Iphone Ipad Macbook) SELL CVV . CC . CCV US UK CA AU EU ASIA (Check BIN DOB VBV).2019
   ---------------------------------------------------CONTACT VIA--------------------------------------------------------
   - ICQ : 234234
   - GMAIL : Wukong.cvv@gmail.com


   ---------------------------------------------------- MY PRICE --------------------------------------------------------

   - US CVV : 15$/1 ( VISA MASTER ) US DUMPS : 70$/1 (DUMPS WITHOTPIN ) 150$ (DUMPS WITH PIN) - FULLZ CVV SSN DOB: 50$/1

   - UK CVV : 30$/1 ( VISA MASTER ) UK DUMPS : 80$/1 (DUMPS WITHOTPIN ) 160$ (DUMPS WITH PIN) - FULLZ CVV SSN DOB: 75$/1

   - CA CVV : 35$/1 ( VISA MASTER ) CA DUMPS : 85$/1 (DUMPS WITHOTPIN ) 170$ (DUMPS WITH PIN) - FULLZ CVV SSN DOB: 80$/1

   - AU CVV : 35$/1 ( VISA MASTER ) AU DUMPS : 85$/1 (DUMPS WITHOTPIN ) 170$ (DUMPS WITH PIN) - FULLZ CVV SSN DOB: 80$/1

   - EU CVV : 35$/1 ( VISA MASTER ) EU DUMPS : 90$/1 (DUMPS WITHOTPIN ) 180$ (DUMPS WITH PIN) - FULLZ CVV SSN DOB: 90$/1

   - ASIA CVV : 40$/1 ( VISA MASTER ) JAPAN , KOREA , SINGAPORE , CHINA , THAILAND ,VIET NAM , MAYLASIA, HONGKONG , TAIWAN

   - DEAD FULLZ : 5$/1 ( MINIMUM 10) CHECK (BIN DOB VBV) : 10$ (MORE) , Sell MAIL PASS ( MINIMUM 1K)

   ---------------------------------------- BANK PAYPAL (ACCOUNT + TRANSFER)----------------------------------------------

   - (BANK + PAYPAL) ACCOUNT ( 2000$ = 200$ 3000$ = 280$ 4000$ = 350$ 5000$ = 440$ 6000$ = 500$ 7000$ = 600$

   - (BANK + PAYPAL) TRANSFER ( 2000$ = 300$ 3000$ = 400$ 4000$ = 500$ 5000$ = 600$ 6000$ = 700$ 7000$ = 800$

   -----------------------------------------------SHIPPING ONLINE --------------------------------------------------------

   - SHIPPING IPHONE (300$ - 500$) - SHIPPING IPAD (200$ - 300$) - SHIPPING MACBOOK ( 300$ -500$ )

   - ( GIVE ADDRESS AND SEND MONEY FOR CHARGE - TIME FORCE A WEEK U WILL HAVE - U PAYMENT MONEY FRIST FOR ME - OK BUSINESS)

   -------------------------------------------------------THANKS----------------------------------------------------------------
    

  Share This Page

  -->